نصب پله برقی

1- دفترچه نصب پله برقی

2- نقشه های الکتریکی

3- نقشه جانمایی قطعات سری ایمنی

4- کتابچه مبانی پله برقی

5- کتابچه کارگاه نصب پله برقی

 

 

 

سرویس و نگهداری پله برقی

1- دفترچه سرویس و نگهداری پله برقی

2- دفترچه نصب و سرویس پله برقی

 

        

دستورالعمل های هندریل

1- دستورالعمل نگهداری هندریل

2- دستورالعمل استفاده از هندریل

3- دستورالعمل حلقه کردن هندریل

4- الزامات ابعادی و ایمنی سیستم هندریل

 

استانداردها

1- استاندارد EN115 پله برقی

2- استاندارد EN81 آسانسور

3- استاندارد ملی آسانسور ویرایش قدیم-1381

4- استاندارد ملی آسانسور ویرایش جدید-1393

5- مقررات APTA پله برقی

6- استاندارد ملی پله برقی ( تدوین شده اما ابلاغ نشده است)

7- مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1392

 

Escalators Planning Guide

1- پله برقی و پیاده رو متحرک Kone

2- پله برقی و پیاده رو متحرک Schindler

3- پله برقی و پیاده رو متحرک Sjec

4- پله برقی و پیاده رو متحرک Fujitec

5- پله برقی و پیاده رو متحرک Hyundai

6- پله برقی و پیاده رو متحرک Mitsubishi

7- پله برقی و پیاده رو متحرک Canny

8- پله برقی Otis

 


                   

هیدرولیک صنعتی

1- FESTO Hydraulic Basic Level Text Book

2- Operating Instructions for Omar Lift Hydraulic Components

 3- آموزش فارسی آسانسور هیدرولیک GMV

4- آموزش فارسی آسانسور هیدرولیک Start

5- آموزش فارسی آسانسور هیدرولیک Wittur

6- نرم افزار شبیه سازی مدارات هیدرولیک

7- کتابچه مبانی آسانسور هیدرولیک