پروژه های اصلی

 

ایستگاه راه آهن مشهد

3 دستگاه آسانسور فول پکیج
1 دستگاه پله برقی سخت کار
6 دستگاه پیاده رو متحرک
پیمانکار اصلی: شرکت آسانبرکاران عرشیان

 

متروی اصفهان

فاز 1 خط 1
73 دستگاه پله برقی سخت کار
پیمانکار اصلی: شرکت آسانبرکاران عرشیان
 

 فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

4 دستگاه آسانسور سخت کار SAVELLI ایتالیا

 

 

 فرودگاه بین المللی مهرآباد

2 دستگاه آسانسور
2 دستگاه پله برقی
پیمانکار اصلی: شرکت آسانبرکاران عرشیان

 

 

متروی شیراز

مشاوره، طراحی، ساخت و نصب کلدینگ 96 دستگاه پله برقی سخت کار

 

 

 مجتمع تجاری اداری رویال سعادت آباد

مشاوره، طراحی، ساخت و نصب کلدینگ 2 دستگاه پله برقی تجاری

مجتمع ایران مال

مشاوره، طراحی، ساخت و نصب کلدینگ رمپ های طبقه R3